La teoria de la innovació

S’atribueix a Miguel de Unamuno la frase: «El progrés consisteix en renovar-se», i d’aquest argument la declinació: «renovar-se o morir», que en un sentit més ampli ve a dir-nos que les coses que no es mouen i progressen, es queden enrere i el temps les consumeix fins fer-les desaparèixer.

Dins de l’àmbit immobiliari, moltes vegades aquesta renovació no arriba perquè no sabem molt bé per on hem de començar, que permisos i autoritzacions necessitem o a qui acudir perquè ens dissenyi un pressupost realista, fiable i adequat a les nostres necessitats. Per descomptat, aquesta incertesa és més gran quan es tracta d’una comunitat de veïns, amb disparitat d’opinions, recursos i criteris. En aquests casos, permeti’ns donar-li una bona notícia La CLAU group porta més de 35 anys gestionant l’adquisició, reforma, manteniment i administració de tot tipus d’immobles entre els quals s’inclouen les comunitats.


La ben coneguda Llei de Propietat Vertical per a finques plurifamiliars i comunitats contempla tot el necessari en matèria de manteniment, gestió i protecció d’espais comuns: façanes, instal·lacions, llocs de pas, jardins, mobiliari, il·luminació, pàrquing, piscina …, zones d’accessos i gaudi entre molts conceptes.


L’adequada gestió d’una comunitat des de la seva constitució pot ser una tasca àrdua i difícil si no comptem amb l’assessorament de professionals o deleguem en ells la major part de les tasques d’administració i posada en marxa de les decisions que s’adoptin.


A l’hora de formar una nova comunitat, a La CLAU ADMIN podem ajudar a:


Adquirir, emplenar i gestionar tots els documents necessaris per a la Constitució de la Comunitat, Legalització del Llibre d’Actes, Inscripció de la finca a la Delegació d’Hisenda i obtenció del número d’identificació fiscal [NIF]. També proporcionem les claus i accessos de la nostra Oficina Virtual LACLAU365 des de la qual podrà comunicar-se amb la resta de propietaris, publicar actes, realitzar seguiment de millores, convocar reunions …, etc., i tot això 365 dies a l’any i durant 24 hores cada dia.

Aquesta és al seu torn un valuosa eina en línia per a accedir a la documentació compartida; pressupostos, subvencions, reclamacions a morosos entre d’altres.

Amb l’ajuda dels nostres agents immobiliaris, experts en comunitats, podrà garantir una major eficàcia en matèria d’Implementació dels acords presos per la junta, un major control de cobraments i pagaments. Pressupostos ajustats a les necessitats actuals, Consultes personalitzades a través del nostre sistema jurídic, tramitació de cèdules d’habitabilitat, exigides en compra-vendes i lloguers, gestió de la sol·licitud dels informes energètics i un ampli actiu de persones i recursos a la seva disposició.


A mitjans dels 80 es va popularitzar a la nostra comarca i bona part de la resta de Catalunya l’eslògan: «Sitges, Això és vida», i ja llavors tenia la seva raó de ser en plantejar la vida a Sitges com un lloc únic i de privilegi.

No obstant això, la humitat, la proximitat del mar i la pròpia duresa i alcalinitat de l’aigua de Sitges, tot i que millorada en els últims anys, requereix un major esforç de manteniment de les estructures que es troben a la intempèrie, canalitzacions i fins i tot instal·lacions elèctriques.
Prenguem com a exemple el manteniment de jardineria; imaginem una comunitat amb arbrat, superfícies de gespa, de tanques i parterres amb flors vivaces o arbustives.

Quant de temps caldria per tenir tota cura i saludable? Quins treballs s’han de realitzar en cada època? Quin sistema de reg seria més eficaç i econòmic? Quin tipus de plagues haurien controlar-se, què terres i adobs serien els adequats?

Si poguéssim guardar un registre de quant costa cada cosa, les quantitats i característiques emprades així com l’època en què s’han de fer, en aquest cas disposaríem d’una memòria anual de treballs, proveïdors i industrials molt més útil del que hauríem imaginat.

Quant als tractaments d’insecticides, fungicides, adobs químics i tota classe d’aplicacions fitosanitàries és important que la comunitat conservi les fitxes de seguretat de cada producte i estableixi un protocol en cas d’intoxicació per contacte. Molt poques persones ho saben, però la principal via d’intoxicació són les mucoses i la pròpia epidermis de cara i braços. Les partícules de productes químics poden romandre en suspensió i impregnar la superfície de les fulles, de manera que una aplicació s’ha d’anunciar amb suficient temps perquè la comunitat adopti les precaucions necessàries i molt especialment si hi ha nens gaudint de les seves activitats a l’aire lliure.

Pensem ara en la piscina comunitària. Durant la primavera i l’estiu la zona d’oci i especialment la piscina és el lloc més concorregut i visitat per tots els veïns. Quin tipus de servei he de contractar per mantenir la salut de l’aigua correctament? Com podrem conservar les instal·lacions depuradores i canalitzacions de manera òptima, sense que ens costi gaire. És important portar un registre amb les lectures de PH de l’aigua, quin tipus de filtrats es realitzen, quin tipus de productes es fan servir (incloses les diatomees) o com cabal d’aigua es renova cada temporada.

Per a totes aquestes gestions i els exemples que hem donat, comptar amb l’ajuda d’una agència immobiliària com la nostra. A La CLAU group som conscients de l’enorme esforç que suposa coordinar a tantes incidències, tasques programades o serveis tècnics. Deixi-ho a les nostres mans, nosaltres podem fer-ho per vostè, és la nostra feina.


La innovació ha deixat de ser una teoria o concepte, en l’actualitat, les noves tècniques, materials i serveis és cada cop més precís, eficaç i sostenible. Com deia el filòsof: «Renovar-se o morir» i no deixava de tenir raó, les coses cal mantenir-les i en ocasions renovar-les. La vida de les comunitats depèn de la nostra implicació en aquest sentit, però no sempre disposem del temps, energies i recursos necessaris. Li aconsellem que delegui totes aquestes inquietuds al nostre equip d’assessors immobiliaris de La CLAU group i continuï gaudint del seu merescut descans, perquè Sitges segueix oferint-nos una oportunitat per al descans que SÍ que és vida.Call Now ButtonLlámanos ahora