Traspaso de locales FINCAS LA CLAU

Traspàs de locals

Finques La Clau compta amb un grup format per professionals del sector especialitzats en diferents àrees i capacitats per a donar una resposta solvent i eficaç a la mida de cada client.

L’àmbit de l’arrendament i traspàs de locals de negoci presenta una especial complexitat dins de les transaccions immobiliàries, els intervinents en l’operació són, d’una banda la propietat i d’un altre el cedent i el cessionari, així com els organismes locals competents en la concessió , ampliació o canvi de titularitat de la llicència d’activitat.

En aquest sentit, Finques La Clau compta amb una dilatada experiència en aquest tipus de transaccions, sent imprescindible un profund coneixement en matèria legislativa, contractual i de gestió administrativa per a dur a bon terme la defensa dels interessos de les diferents parts implicades en l’operació.

Serveis que li oferimtraspàs de locals

  • Captació de possibles interessats en el traspàs o arrendament del seu local de negoci.
  • Comprovació dels usos legalment permesos en el local objecte d’arrendament o traspàs.
  • Formalització dels contractes de cessió i d’arrendament d’acord amb la voluntat coincident de les parts.
  • Assessorament jurídic i fiscal concernent a l’operació de cessió del local de negoci.
  • Tramitació administrativa del canvi de titularitat de la llicència d’activitat preexistent o, si escau, de l’ampliació o canvi d’activitat, davant els organismes locals competents.

Si és vostè propietari d’un local de negoci i vol arrendar, o bé és vostè arrendatari i titular d’una llicència d’activitat i vol traspassar el seu negoci, no dubti en posar-se en contacte amb l’equip d’assessors.

Finques La Clau, traspàs de locals