Taxacions FINQUES LA CLAU

Taxacionsrigorosa professionalitat e imparcialitat

Finques La Clau, ofereix el servei de peritatges judicials per procedir a taxacions que requereixin un dictamen jurídic just, aplicant les normes de valoració establertes en la legislació vigent.

A més com sabem, en tota compravenda d’habitatges on hi hagi la intervenció bancària d’una entitat financera per a la concessió del préstec hipotecari, serà necessària també la intervenció d’un taxador. Igual que passa en altres províncies d’Espanya, les agències immobiliàries tenen la tendència de col·laborar amb empreses taxadores assídues i afins a la localitat on s’ubiquen per dur a terme la taxació de l’immoble a hipotecar. A tall d’exemple podem dir que a la província d’Alacant, les agències immobiliàries en realitzar la compravenda d’immobles en aquesta capital, tenen per costum sol·licitar la taxació de l’immoble als arquitectes a Alacant associats a l’empresa taxadora que correspongui. Aquesta concurrència és molt habitual per a tots els APIS del nostre país.

Necessita del nostre servei?servei de taxacions

Si pel que fos, ja per que hagi realitzat vostè pel seu compte la transacció del seu immoble a la venda, o per altres motius com poden ser: separació, divorci, herències … i necessiti que un taxador per dur a terme el peritatge judicial del seu immoble, volem fer-li saber que a Finques la Clau disposem de diferents empreses taxadores a la província de Barcelona que li prestaran aquest servei amb la més rigorosa professionalitat i imparcialitat, acollint-se en tot moment a les normatives establertes pel Banc d’Espanya.

Finques La Clau, taxacions immobiliàries