Serveis integrals FINQUES LA CLAU

Serveis integrals

Comptem amb un equip d’industrials i tècnics, per donar servei de projectes i seguiment d’obres, legalitzacions, butlletins d’altes, modificacions, revisions, instal·lacions i projectes globals.

Disposem d’instal·ladors autoritzats d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions oferint cobertura a tota la comarca del Garraf, així com a la resta de Catalunya.

Des del 18 de Setembre de 2008, i segons l’Ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Num. 4205, del 26-08-2004 pel Departament de Treball i Indústria, és obligatori formalitzar un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada en els següents casos:

 • Instal·lacions industrials que requereixin projecte amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals de pública concurrència (més de 40 m2). Garatges de més de 25 places.
 • Serveis comuns d’edificis amb més de 100 KW.

Cada finca o establiment ha de disposar d’un llibre de manteniment, que contindrà el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

L’administració, a través de les seves entitats de control, realitzés inspeccions aleatòries per comprovar que es compleixi aquesta norma.

Serveis que oferimserveis integrals

 • Construcció d’obra nova.
 • Reformes integrals.
 • Rehabilitació de façanes i edificis.
 • Aïllaments i impermeabilitzacions en patis, terrasses etc.
 • Instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat.
 • Domòtica i il·luminació.
 • Tancaments metàl·lics (tancaments d’alumini, portes, finestres etc.).
 • Tancaments i tanques perimetrals.
 • Treballs de pintura.

Finques La Clau, serveis integrals