¿Quins documents són necessaris per formalitzar la compravenda de pisos?

Posted by:

La compravenda de pisos és, sovint, un maldecap per la falta de temps que suposa organitzar tota la paperassa. Sol · licituds, certificats, signatures, rebuts al corrent de pagament…

A Fincas La Clau l’ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris per a la compravenda de pisos. Per orientar una mica, aquí et deixem el llistat de la documentació que necessitaràs per si vols posar el teu pis a venda:

  • Títol de Propietat o nota informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  • Cèdula d’habitabilitat corresponent al pis en venda.
  • Certificat d’eficiència energètica realitzat pel tècnic competent.
  • Escriptura de declaració d’obra nova i divisió horitzontal i Estatuts de la comunitat de propietaris.
  • Documentació relativa als serveis i subministraments del pis per vendre.
  • Últim rebut de l’IBI del pis per vendre.
  • Documentació relativa a les càrregues vigents del pis en venda: derrames de la comunitat, rebuts pendents, hipoteca sobre el pis …
  • Rebut o certificat de la comunitat de propietaris que acrediti que els pagaments estan al dia.

Important saber que les despeses que es puguin derivar de l’obtenció de la documentació necessària per a la venda de pisos, recauen en el venedor .

¿Molts tràmits i poc temps? No t’angoixis, en Fincas La Clau et podem ajudar amb tots els tràmits necessaris per vendre pis. A més l’assessorarem en tot el que necessiti, com en la valoració del pis per vendre – per fixar un preu adequat al mercat actual – campanya publicitària pis seguint una estratègia adequada per facilitar la seva venda. I et proposarem solucions a qualsevol problema o eventualitat que pugui sorgir durant tot el procés de compravenda del pis, fins i tot després. Com a valor afegit a la venda del pis, comentar que en Fincas La Clau regalem l’assegurança del pis al comprador, promoció que significa un important avantatge per al venedor a l’hora de vendre el pis. Consulta’ns .

0
  Related Posts

Add a Comment