Contracte de lloguer: tot el que has de saber

Posted by:

Quan es busca un habitatge per llogar moltes vegades no se sap com s’ha de procedir o quines són les condicions. Si és el teu cas segur que t’interessa saber tot el possible sobre el contracte de lloguer; t’ho expliquem.

En què consisteix el contracte d’arrendament?

Un contracte d’arrendament és un document en el qual es detalla, per escrit, un acord al qual arriben dues parts, arrendador i arrendatari. En aquest s’estipulen diversos punts relacionats amb el lloguer d’un habitatge. Aquesta serà de la propietat d’una de les parts i servirà com a llar, lloc de treball o un altre per l’altra banda, que paga una quota mensual per això.

Què ha d’incloure el model de contracte de lloguer?

El model de contracte d’arrendament ha patit variacions molt recentment. En essència, els punts imprescindibles que hem de redactar en els documents d’arrendament són:

  • L’identitat de tots dos contractants. S’hauran de tenir en compte les dades personals de les dues parts per igual; arrendador i arrendatari. A més, en el cas de ser una agència immobiliària la que faci d’intermediària s’ha d’indicar igualment.
  • L’identificació de la propietat. Per descomptat, caldrà indicar la direcció de la propietat així com qualsevol altra dada identificativa que es tingui o del que s’hagi de tenir constància.
  • La duració de l’acord. L’habitual és acordar un primer any prorrogable. Aquest punt el desenvolupem més endavant.
  • La renda acordada per a l’inici de l’acord. S’ha de negociar un preu entre les parts i plasmar-la per escrit. Amb les revisions de contracte es pot, si ambdues parts estan d’acord, renegociar la xifra. A més, si l’inquilí no ha complert alguna clàusula o ha ocasionat una destrossa és possible determinar l’augment de la quota.
  • Qualsevol indicació especial que es vulgui donar. Aquestes s’han d’incloure en clàusules diferenciades. Si no és així, després no hi haurà opció a reclamació de cap tipus. L’incompliment d’aquestes suposarà, si es vol, la cancel·lació d’acord, ja que totes dues parts es comprometen a complir-les.

Aspectes importants del contracte de lloguer hauries de conèixer.

Quina és la durada del contracte de lloguer?

Aquest és un dels punts que més es qüestionen, sobretot per part dels inquilins, que no saben si tenen dret a romandre en l’habitatge el temps que desitgen.

Com dèiem, la durada del contracte de lloguer habitual és d’un any. Fins 2013 es podien fer quatre pròrrogues d’un altre any més cadascuna. No obstant això, des que s’aprovés la 4/2013 i es portés a terme la reforma de la llei hipotecaria aquestes es van reduir, sent en l’actualitat, ia efectes legals, dues les pròrrogues a què es pot acollir un llogater, podent romandre en l’habitatge, com a mínim, tres anys.

Per descomptat, hi ha un altre tipus d’acords de temps inferior; l’exemple més clar és el del lloguer de vacances. Per exemple, el lloguer d’habitatge a Sitges durant les vacances és el més comú, amb diferència i, òbviament, no podem establir una durada d’un any en els contractes dels nostres clients perquè sabem que no serà així.

Si vols saber una mica més, no et perdis aquest vídeo. Gerardo Ruiz ens explica la durada del contracte de lloguer:

Pot el llogater rescindir el contracte de lloguer d’habitatge?

Per descomptat, l’arrendatari té dret a rescindir el contracte en certes circumstàncies.

Primerament hem de dir que això pot ocórrer en qualsevol moment, encara que, si no hi ha motiu, aquest pot ser penalitzat perdent, per exemple, la fiança donada, encara que l’habitual és abonar les quotes restants fins que es complissin sis mesos.

A partir del sisè mes, podem cancel·lar el contracte si avisem amb 30 dies d’antelació; d’aquesta manera no caldrà pagar cap indemnització.

Si ja ha passat l’any mínim i es continua amb la pròrroga, caldrà esperar a la revisió anual, tret que s’estipuli el contrari en alguna de les clàusules. Altres supòsits en els quals l’inquilí pot cancel·lar aquest acord és si el propietari no compleix les seves obligacions com reparar els desperfectes que corresponguin.

Per la seva banda, el propietari pot fer el mateix a la mateixa circumstància.

0
  Related Posts

Add a Comment