Serveis per a comunitats de propietaris.Comunitats de propietaris, el nostre objectiu: oferir solucions que facilitin la vida de la comunitat, que millori la convivència entre veïns i que revaloritzin seu immoble.

Fincas La Clau neix com a empresa d’administració l’any 1982, al llarg d’aquests anys ens hem consolidat com un referent a la zona de Sitges i voltants gràcies a la incorporació dels últims avenços tecnològics i informàtics que ofereixen infinitat de millores en el servei, així com comptar amb un excel · lent equip humà, en constant formació, per donar als nostres clients un servei impecable.

 

 

Els nostres serveis per a comunitats de propietaris

 • Constitució de Comunitat, per a aquelles finques que ho requereixin.
 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat.
 • Inscripció de la finca en la Delegació d’Hisenda i obtenció del NIF.
 • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts corresponent al pressupost de despeses ordinàries i extraordinaris.
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com obres de caràcter excepcional i que seran autoritzades pel President.
 • Liquidació anual de despeses i ingressos.
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses.
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
 • Redacció de l’Acta i posterior notificació a cadascun dels propietaris de la finca.
 • Reclamació de les quotes pendents de pagament, previ a la via judicial.
 • Assessorament laboral, confecció i pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat.
 • Disposem de mitjans tècnics i humans per al manteniment i conservació que pugui necessitar la seva Comunitat.
 • Comptem amb equip jurídic, especialitzat en Propietat Horitzontal.
 • Gestionem la tramitació de sinistres que puguin esdevenir en la seva Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins a la seva total resolució.
 • Custodiar a la disposició de la Junta de propietaris tota la documentació de la comunitat.
 • Administració i Gestió de les ajudes i subvencions per a la rehabilitació d’edificis.
 • I en general qualsevol altre servei relacionat amb el bon funcionament de la seva Comunitat.